KERSTVAKANTIE

In de kerstvakantie zijn er geen lessen van maandag 24 december t/m zondag 6 januari 2019.
De lessen die niet kunnen worden gereden in de kerstvakantie kunnen niet worden ingehaald.
Bij het berekenen van het abonnementsgeld is rekening gehouden met het aantal lessen dat men per jaar heeft en het aantal weken dat de manege geen reguliere lessen heeft.
Bijvoorbeeld: een heel jaar lessen houdt in dat er 11 x een maandabonnement wordt gerekend. In de zomer wordt 1 maand geen lesgeld geïnd.
Dat is bij een vol abonnement dus 11 x 4 lessen= 44 lessen. Een jaar heeft 52 weken.
Van deze 52 weken is de manege 2 weken dicht rond de jaarwisseling en 6 weken in de zomer= 8 weken. 52 weken minus 8 weken= 44 weken waarin wel regulier les wordt gegeven.