Agenda

 
                                           

• 13 juli                   Laatste lesdag voor de zomer stop
• 14 juli                   Peuterrijdproefjes Thema: Disney
• 15 juli tot en met 19 juli                                                                                                                               Slaapkamp (flyer volgt later)
• 22 juli tot en met 26 juli                                                                                                                             Dagkamp (flyer volgt later)
• 29 juli tot en met 3 augustus                                                                                                                   Buitenrittenweek
• 5 augustus tot en met 9 augustus                                                                                                       Vrijrijden week
• 10 augustus tot en met 25 augustus Manege NOP gesloten
Prettige zomervakantie